Informacja o wynikach II przetargów - Zalew Żółtańce

INFORMACJA O WYNIKACH DRUGICH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE.
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz. 1490), a także w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016 z dnia 22 .03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22. 04. 2016 r. – Wójt Gminy Chełm

podaje do publicznej wiadomości wyniki drugich przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 20 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce oznaczonych nr działek : 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7,379/12, 379/13, 379/18, 379/19, 379/20, 379/36, 379/40, 379/41, 379/42:

1- Nieruchomość oznaczona nr 379/2 o pow. 0,0580 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 29.598,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/2 o pow. 0,0580 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

2- Nieruchomość oznaczona nr 379/3 o pow. 0,0523 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciła jedna osoba, tym samym osoba ta została dopuszczona do przetargu.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 26.714,00 zł.

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 27,014,00 zł plus podatek VAT 23% 6.213,22 zł = 33.227,22 zł.

- Nabywcą nieruchomości oznaczonej nr 379/3 o pow. 0,0523 ha położonej w obrębie Żółtańce w drugim przetargu ustnym nieograniczonym został Pan Dariusz CZEKIERDA.

3- Nieruchomość oznaczona nr 379/4 o pow. 0,0508 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciła jedna osoba, tym samym osoba ta została dopuszczona do przetargu.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 24.715,00 zł.

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 25.015,00 zł plus podatek VAT 23 % 5.753,45 zł = 30.768,45 zł.

- Nabywcą nieruchomości oznaczonej nr 379/4 o pow. 0,0508 ha położonej w obrębie Żółtańce w drugim przetargu ustnym nieograniczonym została Pani Mariola Pająk.

4- Nieruchomość oznaczona nr 379/5 o pow. 0,0725 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 37.827,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/5 o pow. 0,0725 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

5- Nieruchomość oznaczona nr 379/6 o pow. 0,0604 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 31.555,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/6 o pow. 0,0604 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

6- Nieruchomość oznaczona nr 379/7 o pow. 0,0551 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 28.808,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/7 o pow. 0,0551 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

7- Nieruchomość oznaczona nr 379/12 o pow. 0,0467 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 22.741,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/12 o pow. 0,0467 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

8- Nieruchomość oznaczona nr 379/13 o pow. 0,0624 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 30.302,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/13 o pow. 0,0624 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

9- Nieruchomość oznaczona nr 379/18 o pow. 0,0537 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 26.112,00 zł.

-W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/18 o pow. 0,0537 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

10- Nieruchomość oznaczona nr 379/19 o pow. 0,0474 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 24.817,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/19 o pow. 0,0474 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

11- Nieruchomość oznaczona nr 379/20 o pow. 0,0503 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 26.320,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/20 o pow. 0,0503 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

12- Nieruchomość oznaczona nr 379/36 o pow. 0,1196 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 41.656,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/36 o pow. 0,1196 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

13-Nieruchomość oznaczona nr 379/40 o pow. 0,1292 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 42.460,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/40 o pow. 0,1292 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

14- Nieruchomość oznaczona nr 379/41 o pow. 0,1546 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 50.758,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/41 o pow. 0,1546 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

15- Nieruchomość oznaczona nr 379/42 o pow. 0,1797 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 58.958,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr 379/42 o pow. 0,1797 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje o wynikach przetargów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18 na okres 7 dni od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 04 kwietnia 2018 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.ploraz BIP.

 

 

 

z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm