Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Koza-Gotówka, Okszów, Zagroda, Uher, Janów

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmie Nr XXXV/355/2018 r. z dnia 27 marca 2018 r. - Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW

 

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powierzchnia

NR

KW

Wysokość czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznaczenie w MPZP

Uwagi

1.

Koza-Gotówka

49

0,85

64459

1,70

15,09.każdego roku

Teren łąk

i pastwisk

 

2.

Okszów

82/8

0,50

34864

1,00

15,09.każdego roku

ZZ, Ujęcie wody

 

3.

Zagroda

460,475

1,12

68063

2,24

15,09.każdego roku

Lasy i zalesienia

 

4.

Zagroda

445

0,72

68063

1,44

15,09.każdego roku

Lasy i zalesienia

 

5

Zagroda

87

0,30

34770

0,60

15,09.każdego roku

Tereny usług

 

6

Uher

550

0,3448

80075

0,69

15,09.każdego rok

ZZ,oczyszczalnia ścieków

 

7

Janów

226/7

0,2271

74151

0,4542

15,09.każdego roku

Zabudowa

zagrodowa

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 09 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl, oraz BIP, a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie, przesłano także do Sołtysów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm lub pod telefonem (082) 563-65-53

 

Pokrówka, dnia 09 kwietnia 2018 roku

z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm