Informacja o wynikach III przetargów - Zalew Żółtańce

INFORMACJA O WYNIKACH TRZECICH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz. 1490), a także w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016 z dnia 22 .03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22. 04. 2016 r. – Wójt Gminy Chełm

podaje do publicznej wiadomości wyniki trzecich przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 17 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce oznaczonych nr działek: 379/2, 379/5, 379/6, 379/7,379/12, 379/13, 379/18, 379/19, 379/20, 379/36, 379/40, 379/41, 379/42 :

1- Nieruchomość oznaczona nr 379/2 o pow. 0,0580 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciła jedna osoba, lecz nie zgłosiła się do przetargu.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 29.598,00 zł.

- W związku z tym, że osoba, która wpłaciła wadium nie zgłosiła się do przetargu-trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/2 o pow. 0,0580 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

2- Nieruchomość oznaczona nr 379/5 o pow. 0,0725 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 37.827,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/5 o pow. 0,0725 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

3- Nieruchomość oznaczona nr 379/6 o pow. 0,0604 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 31.555,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/6 o pow. 0,0604 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

4- Nieruchomość oznaczona nr 379/7 o pow. 0,0551 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 28.808,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/7 o pow. 0,0551 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

5- Nieruchomość oznaczona nr 379/12 o pow. 0,0467 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML  i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości  22.741,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/12  o pow. 0,0467  ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

6- Nieruchomość oznaczona nr 379/13 o pow. 0,0624 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML  i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  30.302,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – trzeci przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/13  o pow. 0,0624 ha  położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

7- Nieruchomość oznaczona nr 379/18 o pow. 0,0537 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  26.112,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/18  o pow.

   0,0537 ha  położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

8- Nieruchomość oznaczona nr 379/19 o pow. 0,0474 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło jedno małżeństwo.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  24.817,00  zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 25.067,00 zł plus podatek

   VAT 23 % 5.765,41 zł  = 30.832,41 zł.

    - Nabywcami nieruchomości w wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej nr 379/19 o pow. 0,0474 ha położonej w obrębie Żółtańce  zostali Państwo Joanna i Przemysław małż. KARGUL.

9- Nieruchomość oznaczona nr 379/20 o pow. 0,0503 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciło jedno małżeństwo.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  26.320,00 zł.

-  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 26.590,00 zł plus podatek

    VAT 23 % 6.115,70 zł  = 32.705,70 zł.

-  Nabywcami nieruchomości w wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej nr 379/20 o pow. 0,0503 ha położonej w obrębie Żółtańce  zostali Państwo Renata i Edward małż. KUROWSCY.

10- Nieruchomość oznaczona nr 379/36 o pow. 0,1196 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 -  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 9 MN  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  41.656,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/36  o pow. 0,1196 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

11- Nieruchomość oznaczona nr 379/40 o pow. 0,1292 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  42.460,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczoną nr 379/40  o pow. 0,1292 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

12- Nieruchomość oznaczona nr 379/41 o pow. 0,1546 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości  50.758,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/41  o pow.

 0,1546  ha  położonej w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

13- Nieruchomość oznaczona nr 379/42 o pow. 0,1797 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości  58.958,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/42 o pow. 0,1797 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje o wynikach przetargów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18 na okres 7 dni od dnia 25 maja 2018 roku do dnia 01 czerwca 2018 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.ploraz BIP.

 

 

 /-/ z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm