Informacja o wynikach IV przetargów - Zalew Żółtańce

INFORMACJA O WYNIKACH CZWARTYCH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz. 1490), a także w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016 z dnia 22 .03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22. 04. 2016 r. – Wójt Gminy Chełm

podaje do publicznej wiadomości wyniki czwartych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce oznaczonych nr działek: 379/2, 379/5, 379/6, 379/7, 379/12, 379/13, 379/18, 379/36, 379/40, 379/41, 379/42:

1- Nieruchomość oznaczona nr 379/2 o pow. 0,0580 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 29.598,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/2 o pow. 0,0580 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

2- Nieruchomość oznaczona nr 379/5 o pow. 0,0725 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 37.827,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/5 o pow. 0,0725 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

3- Nieruchomość oznaczona nr 379/6 o pow. 0,0604 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 31.555,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/6 o pow. 0,0604 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

4- Nieruchomość oznaczona nr 379/7 o pow. 0,0551 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 28.808,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/7 o pow. 0,0551 ha położonej w obrębie Żółtańce   zakończył się wynikiem negatywnym.

5- Nieruchomość oznaczona nr 379/12 o pow. 0,0467 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 22.741,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/12 o pow. 0,0467 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

6- Nieruchomość oznaczona nr 379/13 o pow. 0,0624 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 30.302,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/13 o pow. 0,0624 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

7- Nieruchomość oznaczona nr 379/18 o pow. 0,0537 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 26.112,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/18 o pow. 0,0537 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

8- Nieruchomość oznaczona nr 379/36 o pow. 0,1196 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciło jedno małżeństwo. Do przetargu została dopuszczona jedna osoba występująca w swoim imieniu i na rzecz żony na podstawie pełnomocnictwa.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 41.656,00 zł.

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 42.076,00 zł plus 23 % VAT- 9.677,48 zł = 51.753,48 brutto.

- W wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcami nieruchomości oznaczonej nr 379/36 o pow. 0,1196 ha położonej w obrębie Żółtańce zostali Państwo Halina i Zenon małż. Karowiec.

9 - Nieruchomość oznaczona nr 379/40 o pow. 0,1292 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 42.460,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/40 o pow.0,1292 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

10- Nieruchomość oznaczona nr 379/41 o pow. 0,1546 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 50.758,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/41 o pow. 0,1546 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

11- Nieruchomość oznaczona nr 379/42 o pow. 0,1797 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 58.958,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/42 o pow. 0,1797 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje o wynikach przetargów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro na okres 7 dni od dnia 01 sierpnia 2018 roku do dnia 08 sierpnia 2018 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl oraz BIP.

 

 z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA