Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Rożdżałów

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 roku  poz. 2204), oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmie Nr II/11/2018 z dnia 07 grudnia 2018 r.  - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWEGO  DZIERŻAWCY

 

L.p.

Nazwa obrębu - położenia nieruchomości

Nr działki lub jej część

Powierzchnia

NR KW

Wysokość czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia czynszu

Opis i przeznaczenie           w MPZP

Uwagi

1.

Rożdżałów

514

0,19

38099/7

0,38

15,09 każdego roku

Teren zabudowy zagrodo-wej z dopuszczeniem jednorodzinnej

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 17 grudnia  2018 r.  do dnia 07 stycznia 2019 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl,     oraz BIP, a informację o jego zamieszczeniu podaje się w prasie lokalnej , przesłano także do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm lub pod telefonem (082) 563-65-53

                                                                                                      z up. Wójta 

                                                                                               mgr Lucjan Piotrowski

                                                                                                ZASTĘPCA  WÓJTA  

                                                                                         

Pokrówka, dnia  17 grudnia 2018 roku.    

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1