OSP w Stawie otrzymała nowy wóz ratowniczo - gaśniczy

Jednostka OSP w Stawie otrzymała nowy wóz bojowy. Jest to samochód ratowniczo – gaśniczy średni na podbudowie MAN TGM 13.XXX. Pojazd wyposażono w napęd terenowy 4x4 oraz zbiornik na wodę o pojemności 3500 litrów i zbiornik środka pianotwórczego. Na dachu zamontowane jest działko wodno – pianowe.

Jest to jeden z najnowocześniejszych pojazdów ratowniczo-gaśniczych w województwie a jego zakup został sfinansowany ze środków własnych Gminy Chełm (254 420 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (350 000 zł) i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w ramach KSRG (200 000 zł). Pojazd będzie wykorzystywany do reagowania podczas nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (wichury, ulewy, podtopienia budynków), jak również przy ochronie 4.321 ha lasów na terenie gminy i zabezpieczeniu drogi krajowej nr 12 i wojewódzkich nr 812oraz 841 a także dróg powiatowych i gminnych. 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1