Informacja o wynikach VI przetargów - Zalew Żółtańce

INFORMACJA O WYNIKACH SZÓSTYCH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz. 1490), a także w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016 z dnia 22 .03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22. 04. 2016 r. – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki szóstych przetargów ustnych nieograniczonych

przeprowadzonych w dniu 24 stycznia 2019 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce oznaczonych nr działek : 379/2,  379/5, 379/6, 379/7, 379/12, 379/13, 379/18, 379/40, 379/41, 379/42:

1- Nieruchomość oznaczona nr 379/2 o pow. 0,0580 ha położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie  nikt nie wpłacił

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  29.598,00  zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/2 o pow. 0,0580 ha  położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się  wynikiem negatywnym.

2-   Nieruchomość oznaczona nr 379/5 o pow. 0,0725 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  37.827,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/5  o pow. 0,0725 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

3-   Nieruchomość oznaczona nr 379/6 o pow. 0,0604 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  31.555,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/6  o pow. 0,0604 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

4-   Nieruchomość oznaczona nr 379/7 o pow. 0,0551 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  28.808,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/7  o pow. 0,0551 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

5-   Nieruchomość oznaczona nr 379/12 o pow. 0,0467 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML  i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  22.741,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/12  o pow. 0,0467  ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

6-   Nieruchomość oznaczona nr 379/13 o pow. 0,0624 ha  położona w obrębie  Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML  i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  30.302,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/13  o pow. 0,0624 ha  położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

7-    Nieruchomość oznaczona nr 379/18 o pow. 0,0537 ha  położona w obrębie  Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  26.112,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/18  o pow. 0,0537 ha  położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

8 -  Nieruchomość oznaczona nr 379/40 o pow. 0,1292 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  42.460,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty przetarg ustny  

   nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/40 o pow.0,1292 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

9-   Nieruchomość oznaczona nr 379/41 o pow. 0,1546 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  50.758,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/41  o pow. 0,1546  ha  położonej w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

10- Nieruchomość oznaczona nr 379/42 o pow. 0,1797 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  58.958,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/42  o pow. 0,1797 ha położonej w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

Informacje o wynikach przetargów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro na okres 7 dni od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 08 lutego 2019 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl oraz BIP.

 

z up. Wójta

/-/ mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA  WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1