Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Srebrzyszcze, Parypse, Uher, Ochoża - Kolonia

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) , oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmie Nr IV/1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY

L.p.

Nazwa obrębu - położenia nieruchomości

Nr działki lub jej część

Powierzchnia

NR KW

Wysokość czynszu
w q żyta

Termin wnoszenia czynszu

Opis
i przeznaczenie w MPZP

Uwagi

1.

Srebrzyszcze

109/1, 167, 344/1, 373/5, 599, 241

0,9697

37557

1,94

15.09. każdego roku

Zabudowa zagrodowa i uprawy rolne

 

2.

Parypse

cz. dz. 158

0,3015

40668

0,6030

15.09. każdego roku

Tereny rolne

 

3.

Uher

2, 7

0,5668

64978

1,1336

5.09. każdego roku

Tereny rolne

 

4.

Ochoża-Kolonia

7

0,74

38676

1,48

5.09. każdego roku

Łąki i pastwiska

 

                       

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 04 lutego 2019 r. do dnia 25 lutego 2019 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, oraz stronie BIP, a informację o jego zamieszczeniu podaje się w prasie lokalnej, przesłano także do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm lub pod telefonem (082) 563-65-53

 

WÓJT

/-/ Wiesław Kociuba

Pokrówka, dnia 04 lutego 2019 roku

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1