Ogłoszenie w sprawie suszy

Wójt Gminy Chełm, informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą dla gleb kategorii pierwszej (gleby bardzo lekkie ) na terenie gminy Chełm dla następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe oraz dla gleb kategorii II (gleby lekkie) dla następujących upraw: zboża jare, rzepak i rzepik, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Wnioski o szacowanie strat wraz z oświadczeniem i wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019 można składać w Urzędzie Gminy Chełm. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Oświadczenie_uprawy.pdf

Oświadczenie_zwierzęta.pdf

 

Dodatkowe informacje: 

Do kategorii gleby I czyli bardzo podatnej na suszę należy: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, zaś do kategorii gleby II czyli podatnej na suszę takiej jak: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniany mocny pylasty.

Kategorię gleby na danej działce można sprawdzić w Systemie Monitoringu Suszy klikając zakładkę mapa kategorii glebowych. Pojawi się mapa Polski, następnie trzeba kliknąć województwo Lubelskie, klikając do momentu pojawienia się gminy i danych miejscowości wraz numerami działek gdzie kolorami są oznaczone kategorie glebowe.

System Monitoringu Suszy - Mapa kategorii glebowych - kliknij tutaj

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm