Informacja o wynikach I przetargów - Żółtańce

INFORMACJA O WYNIKACH PIERWSZYCH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz. 1490), a także w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016 z dnia 22 .03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22. 04. 2016 r. – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszychprzetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 02 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce oznaczonych nr działek: 379/8, 379/14, 379/15, 379/16, 379/23, 379/24, 379/25, 379/26, 379/27, 379/28,379/29, 379/30, 379/31, 379/32:

1- Nieruchomość oznaczona nr 379/8 o pow. 0,0550 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa z usługami.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciło dwa małżeństwa. Tym samym osoby te dopuszczone do przetargu. Jedna osoba występowała przez pełnomocnika.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 29.373,00 zł.

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 37.000,00 zł. plus podatek VAT 23% - 8.510,00 zł. = 45.510,00 zł. brutto.

- Nabywcami działki nr 379/8 o pow. 0,0550 ha położoną w obrębie Żółtańce w wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zostali Państwo Halina i Jacek Włodzimierz małż. KOZDRA.

2- Nieruchomość oznaczona nr 379/14 o pow. 0,0563 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML i 11 ML – tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej – letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 29.346,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/14 o pow. 0,0563 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

3- Nieruchomość oznaczona nr 379/15 o pow. 0,0559 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML i 11 ML – tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej – letniskowa

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 29.139,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/15 o pow. 0,0559 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

 1. Nieruchomość oznaczona nr379/16 o pow. 0,0554 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML i 11 ML – tereny zabudowy letniskowej . Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej- letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 28.881,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/16 o pow. 0,0554 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

5- Nieruchomość oznaczona nr 379/23 o pow. 0,0500 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej –letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 24.950,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/23 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

6- Nieruchomość oznaczona nr 379/24 o pow. 0,0461 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej – letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 24.074,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/24 o pow. 0,0461 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

7- Nieruchomość oznaczona nr 379/25 o pow. 0,0631 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej – letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 31.421,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/25 o pow. 0,0631 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

8 - Nieruchomość oznaczona nr 379/26 o pow. 0,0543 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML- tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej – letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 28.312,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/26 o pow.0,0543 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

9- Nieruchomość oznaczona nr 379/27 o pow. 0,0519 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML - tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej – letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 25.889,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/27 o pow. 0,0519 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

10- Nieruchomość oznaczona nr 379/28 o pow. 0,0518 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML – tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej - letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 25.839,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/28 o pow. 0,0518 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

11- Nieruchomość oznaczona nr 379/29 o pow. 0,0507 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML- tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej – letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 26.452,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/29 o pow. 0,0507 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

12- Nieruchomość oznaczona nr 379/30 o pow. 0,0497 ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML – tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej – letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 25.935,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/30 o pow. 0,0497 ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

13- Nieruchomość oznaczona nr 379/31 o pow. 0,0477ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML – tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej –letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 24.901,00 zł.

-W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 379/31 o pow. 0,0477ha położonej w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

14- Nieruchomość oznaczona nr 379/32 o pow. 0,0507ha położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML i 12 ML – tereny zabudowy letniskowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej – letniskowa.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciła jedna osoba. Tym samym osoba ta została dopuszczona do przetargu.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 25.296,00 zł.

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 25.556,00 zł plus podatek VAT - 23% 5.877,88 zł = 31.433,88 zł. brutto.

- Nabywcą działki nr 379/32 o pow. 0,0507 ha położoną w obrębie Żółtańce w wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego została Pani Agnieszka Witamborska.

Informację o wynikach przetargów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro na okres 7 dni od dnia 10.07.2019 roku do dnia 17.07.2019 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl oraz BIP.

Pokrówka, dnia 10. 07.2019 roku

z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZSTĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm