Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr VIII/62 /2019 r. z dnia 27 czerwca 2019 r.  - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT  NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWYCH  DZIERŻAWCÓW

 

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powie- rzchnia

NR

KW

Wysoko-ść czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznaczenie

Uwagi

1

Depułtycze

Królewskie

222/2

3,7925

64460

7,59

15.09.

każdego

roku

Teren zabudowy

zagrodowej  i uprawy rolne

 

2

Depułtycze

Królewskie

224

0,50

67205

1,00

15. 09.

każdego roku

Uprawy rolne

 

3

Depułtycze

Królewskie

265/2

0,7854

67205

1,57

15. 09.

każdego roku

Uprawy

rolne

 

4

Depułtycze

Królewskie

2/2,3

0,43

36189

0,86

15. 09.

każdego roku

Teren usług

 

5

Depułtycze

Król.-Kolonia

cz.dz.

311

0,6375

31097

1,28

15. 09.

każdego roku

Częściowo

zabudowa

zagrodowa,

a częściowo uprawy rolne

 

6

Henrysin

cz.dz.nr 165

0,03

53052

0,06

15. 09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem jednorodzinnej

 

7

Horodyszcze

130

1,6907

47309

3,39

15.09.

każdego roku

Teren łąk i pastwisk

 

8

Horodyszcze

cz.dz.363

0,3290

40669

0,65

15.09.

każdego roku

Teren usług i ZZ - łąki i pastwiska

 

9

Horodyszcze

561/2

0,7707

70005

1,54

15.09.

każdego roku

Tereny rolne

usługowe,zab.zagrodowa

 

10

Horodyszcze

558

0,5118

70005

1,02

15.09.

każdego roku

Tereny upraw

rolnych

 

11

Janów

226/7

0,2271

34727

0,45

15.09.

każdego roku

Tereny zabudowy

zagrodowej

 

12

Koza -Gotówka

220

0,2468

38710

0,50

15.09.

każdego roku

Cz.zabudowa

zagrodowa,

część uprawy rolne

 

13

Krzywice

103

0,19

38700

0,38

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa

 

14

Krzywice

119

0,29

38700

0,58

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa

 

15

Krzywice

216/1

0,43

38700

0,86

15.09.

każdego roku

Uprawy rolne

 

16

Krzywice

cz.dz.222

i 236

1,77

38700

3,54

15.09.

każdego roku

Uprawy rolne

 

17

Krzywice

137

0,25

38700

0,50

15.09.

każdego roku

Zabudwa zagrodowa

 

18

Krzywice

125/1,   125/2

0,2874

33849

0,57

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa

 

19

Ochoża-Kolonia

311

0,38

38676

0,76

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa, część uprawy rolne

 

20

Ochoża-Kolonia

164

0,70

38676

1,40

15.09.

każdego roku

Teren upraw rolnych

 

21

Ochoża-Kolonia

257/2

0,18

38676

0,36

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa,

część upraw rolnych

 

22

Ochoża-Kolonia

340/2

0,2072

38676

0,42

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa,

część upraw rolnych

 

23

Okszów

93/28

1,0086

34864

2,02

15.09.

każdego roku

Teren łąk i pastwisk

 

24

Okszów

93/28

0,8308

34864

1,6616

15.09.

każdego

Teren łąk i pastwisk

 

25

Okszów

82/31

0,8327

34864

1,66

15.09.

każdego

Łąki i pastwiska, ujęcie wody,stacje wodociągowe

 

26

Parypse

cz.dz.158

2,2081

40668

4,42

15.09.

każdego

Część zabudowa zagrodowa, część uprawy rolne.

 

27

Parypse

cz.dz.158

0,6000

40668

1,20

15.09.

każdego

Część zabudowa zagrodowa, część uprawy rolne.

 

28

Pokrówka

781

1,3935

40666

2,78

15.09.

każdego roku

25PE -Obszary występowania surowców

 

29

Pokrówka

537

0,7264

31882

1,4528

15.09.

każdego roku

Teren łąk i pastwisk

 

30

Rożdżałów

623

0,19

38099

0,38

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

31

Rożdżałów

137

0,21

38099

0,42

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

32

Rożdżałów

721

0,10

38099

0,20

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

33

Rożdżałów

169

0,14

38099

0,28

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy zagrodowej

 

34

Rożdżałów

177,659

0,29

38099

0,58

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy zagrodowej

 

35

Rożdżałów

491,625, 627,630, 633

0,92

38099

0,92

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy zagrodowej

 

36

Rożdżałów-Kolonia

51

3,69

40298

7,38

15.09.

każdego roku

Teren upraw rolnych

 

37

Rudka

135

1,19

41810

2,38

15.09.

każdego roku

Teren łąk i pastwisk

 

38

Srebrzyszcze

351

0,20

37557

0,40

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

39

Srebrzyszcze

257/2,66,301/2

1,2513

37557

2,51

15.09.

każdego roku

-Uprawy rolne

-Zabudowa zagrodowa

 

40

Srebrzyszcze

138

0,20

37557

0,20

15.09.

każdego roku

Teren upraw rolnych

 

41

Srebrzyszcze

442/4

0,4431

 -

0,89

15.09.

każdego roku

Łąki i pastwiska

 

42

Srebrzyszcze

354

0,59

37557

1,18

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy zagrodowej

 

43

Srebrzyszcze

185/4

0,1079

37557

0,22

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy zagrodowej

 

44

Srebrzyszcze

572 i cz.332

1,23

40758

42002

2,46

15.09.

każdego roku

ZZ, usługi, zabudowa zagrodowa

 

45

Srebrzyszcze

339

0,15

37557

0,30

15.09.

każdego roku

Tereny zabudowy zagrodowej

 

46

Srebrzyszcze

356

0,62

37557

0,62

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy zagrodowej

 

47

Srebrzyszcze

21,24/4

0,53

37557

1,06

15.09.

każdego roku

-Tereny rolne

-ZZ

 

48

Srebrzyszcze

202/6, 227/9

17,0856

37557

34,18

15.09.

każdego roku

Tereny upraw rolnych

 

49

Stańków

84,85

0,1485

53049

0,30

15.09.

każdego roku

Tereny upraw rolnych

 

50

Stare Depułtycze

34

0,09

37129

0,18

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa, część uprawy rolne

 

51

Stare Depułtcze

62/3

0,14

42942

0,28

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa

 

52

Stare Depułtycze

19

0,28

37129

0,28

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa

 

53

Stare Depułtycze

32,33

0,50

37129

1,00

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa,

część uprawy rolne

 

54

Stołpie

153

0,80

53050

1,60

15.09.

każdego roku

Tereny upraw rolnych

 

55

Stołpie

345

2,16

68559

4,32

15.09.

każdego roku

-Tereny upraw rolnych,

- część ZZ

 

56

Stołpie

233

0,67

DWCH

1,34

15.09.

każdego roku

Teren upraw rolnych

 

57

Strupin Duży

203

0,15

39099

0,30

15.09.

każdego roku

Tereny upraw rolnych

 

58

Weremowice

404/7

0,67

37130

1,34

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa, część uprawy rolne

 

59

Weremowice

cz.dz.nr 97

1,20

  -

2,40

15.09.

każdego roku

ZL-lasy i dolesienia

 

60

Weremowice

220/1

0,2472

37130

0,50

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa

i uprawy rolne

 

61

Weremowice

cz.dz.97

0,40

-

0,80

15.09.

każdego roku

Lasy  i dolesienia

 

62

Weremowice

181

0,63

40667

1,26

15.09.

każdego roku

Teren upraw rolnych

 

63

Weremowice

cz.dz.nr 97

2,00

   -

4,00

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

64

Weremowice

cz.dz.nr

97

2,40

    -

4,80

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

65

Weremowice

cz.dz.404/2,404/4

1,00

42509

2,00

15.09.

każdego roku

Łąki i pastwiska

 

66

Wojniaki

4/6 w dz.

4/1

1,1330

50136

2,27

15.09.

każdego roku

Zab.zagr. i uprawy rolne

 

67

Wojniaki

4/6 w dz. nr 22/11

0,8334

56004

1,70

15.09.

każdego roku

Łąki i pastwiska

 

68

Wojniaki

Udział 1/3 w dz. nr 16/1,16/2,16/3

1,0500

28171

2,10

15.09.

każdego roku

Zab.zagr. i uprawy rolne

 

69

Zagroda

447

0,9200

68063

1,84

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

70

Zagroda

475, 445, 460

1,84

68063

3,68

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

71

Zagroda

410,471, 485

1,06

37261

68063

2,12

15.09.

każdego roku

Lasy i grunty leśne

 

72

Zagroda

468

0,38

68063

0,76

15.09.

każdego roku

Lasy i grunty leśne

 

73

Zagroda

454,456

1,90

68063

3,80

15.09.

każdego roku

Lasy i grunty leśne

 

74

Zagroda

cz.dz.nr 74/6

1,62

68063

3,24

15.09.

każdego roku

Lasy i grunty leśne

 

75

Zagroda

132

1,46

68062

2,92

15.09.

każdego roku

Lasy i grunty leśnie

 

76

Zagroda

183/2,480

1,10

68063

2,20

15.09.

każdego roku

Uprawy rolne

 

77

Zagroda

84

0,05

-

0,10

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa

 

78

Zagroda

466

5,85

68063

11,70

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

79

Zagroda

185

0,94

68022

1,88

15.09.

każdego roku

Teren upraw rolnych

 

80

Zagroda

458,459

1,24

68063

2,48

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

81

Zagroda

104/1

0,1285

68062

0,2570

15.09.

każdego roku

Uprawy rolne,część zabudowa zagrodowa

 

82

Zagroda

462,463

1,28

68063

2,56

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

83

Zagroda

455

0,86

68063

1,72

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

84

Zagroda

cz.dz.nr 74/6

0,24

68063

0,48

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

85

Zagroda

446,449, 470

2,15

68063

4,30

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

86

Zagroda

cz.dz.74/6

0,75

68063

1,50

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

87

Zawadówka

udział 6/60 w dz. nr 370

0,78

57977

1,56

15.09.

każdego roku

Teren łąk i pastwisk

 

88

Zawadówka

314/2

0,54

31201

1,08

15.09.

każdego roku

Teren upraw rolnych

 

89

Zawadówka

15

0,46

31201

0,92

15.09.

każdego roku

Tereny zabudowy jednorodzinnej

 

90

Żółtańce

cz.dz. 332/7

1,10

38687

2,20

15.09.

każdego roku

ZZ i zab. jednorodzinna

 

91

Żółtańce

cz.dz. 332/7

0,50

38687

1,00

15.09.

każdego roku

ZZ i zab. jednorodzinna

 

92

Żółtańce

96

0,27

38687

0,54

15.09.

każdego roku

Tereny zabudowy zagrodowej

 

93

Żółtańce

cz.dz.nr 331/3

2,00

42509

4,00

15.09.

każdego roku

-tereny rolne, łąki,tereny wód powierzchnio-wych, ścieżka rowerowa, tereny zabudowy letniskowej.

 

94

Żółtańce

332/8, 332/9

16,4898

38687

32,9796

15.09.

każdego roku

-MN Tereny zabudowy jednorodzinnej

 

95

Żółtańce

126/1

1,4990

44683

2,9980

15.09.

każdego roku

-łąki i pastwiska, część zabudowa zagrodowa

 

96

Żółtańce

126/2

2,7400

44683

5,48

15.09.

każdego roku

ZZ-łąki  i pastwiska

 

97

Żółtańce-Kolonia

część

dz.nr 14/1

460,80

m2

35447

0,10zł za

m2

rocznie

plus podatek

VAT

15.09.

każdego roku

Teren usług

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 22. 07. 2019 r. do dnia  12 sierpnia 2019 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: www.gmina.chelm.pl, oraz  stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie lokalnej.

Pokrówka, dnia  22 lipca 2019  roku.                                            z up. Wójta

                                                                                                mgr Paweł Ciechan

                                                                                                     SEKRETARZ

rozmiar tekstu
 
 

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1