Dożynki Gminy Chełm 2019 - fotorelacja

W niedzielę, 25 sierpnia, nad Zalewem Żółtańce odbyły się Uroczystości Dożynkowe Gminy Chełm. Tradycyjnie rozpoczął je korowód dożynkowy, który poprowadzili starostowie Joanna Lasota i Andrzej Lewiński, niosąc chleb, przekazany gospodarzom gminy.

Po korowodzie rozpoczęła się polowa Msza Święta, którą celebrowali ks. Mirosław Bończoszek z Parafii Świętej Rodziny w Chełmie i ks. Marek Żyszkiewicz z Parafii Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu. Po mszy świętej gospodarze dożynek Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, z-ca Wójta Lucjan Piotrowski, Przewodniczący Rady Gminy Chełm i radni gminni tradycyjnie podzielili się chlebem z uczestnikami dożynek. Rozpoczynając część oficjalną dożynek Wójt Gminy Chełm, dziękując rolnikom, za trud ich pracy podkreślił, że dzisiejsze rolnictwo – także na terenie Gminy Chełm – to nowoczesne maszyny i technologie, ale to nadal ciężka praca i pasja sprawiają, że do skupów trafiają płody rolne najwyższej jakości. Swoje podziękowania dla rolników w wystąpieniach skierowali również: prof. Józef Zając Senator RP, radny Sejmiku Województwa Krzysztof Grabczuk, starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, przez swoich przedstawicieli listy gratulacyjne przesłali Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Wśród gości obecni byli przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i przedsiębiorcy. Nieodzownym elementem dożynek jest konkurs wieńców i chlebów dożynkowych. W tym roku do konkursu zgłoszono 9 wieńców i 11 chlebów.  Trudne zadanie oceny wieńców spoczęło na komisji w składzie: Ryszard Mielniczuk – przewodniczący, Irena Wawerska, Mirosław Mysiak, Aneta Wybraniec- członkowie.  Komisja oceniła 9 wieńców i przyznała nagrody dla:

I miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Rożdżałowie

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Stawie

III miejsce – Justyna Dziekańska

III miejsce – Koło Emerytów i Rencistów Uher, Stare Depułtycze

Wyróżnienie specjalne za formę artystyczną otrzymało:

-Koło Gospodyń Wiejskich Strupin Duży

Pozostałe wieńce zostały nagrodzone wyróżnieniem:

- Klub Seniora „Pod Dębami”

- Małgorzata Roman – Niemiec

- Ochoża – Kolonia

- Agnieszka Piotrowska - Janów

Komisja oceniła 11 chlebów i przyznała nagrody:

I miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich – Staw

II miejsce – Lilianna Komorowska

III miejsce – Marta Czwarnowska

Dla pozostałych przyznano wyróżnienia:

- Ewa Chomiarczuk

- Justyna Dziekańska

- Ewa Kucharuk

- Bożena Klekotka

- Koło Emerytów i Rencistów Uher, Stare Depułtycze

- Małgorzata Roman-Niemiec

- Maria Wójtowicz, Maria Szady

- Michalska Barbara

W części artystycznej na scenie nad Zalewem Żółtańce zaprezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca Gminy Chełm „Uherzacy”, Teatr „Leopolis” ze Lwowa z rewia kabaretową, Kapela „Cudawianki” z Dorohuska, Kabaret „Dunia” z Żółtaniec, Chełmska Szkoła Rocka i Zespół „Deck Over”. Na zabawie Dożynkowej zagrał zespół Wademekkum. Dożynkom towarzyszyły wystawy sprzętu rolniczego, przedsiębiorców z terenu Gminy Chełm i regionu, jak również gastronomia, która serwowała obecnym dożynkową grochówkę.

Wieńce dożynkowe 2019r.

 

 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1