Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Studium

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHEŁM
– PROJEKT

 

Zakres zmiany Studium (kliknij, aby pobrać)

TEKST ZMIANY STUDIUM 

- Kierunki (kliknij, aby pobrać)

- Uwarunkowania (kliknij, aby pobrać)

RYSUNEK ZMIANY STUDIUM 

- Kierunki (kliknij, aby pobrać)

- Uwarunkowania (kliknij, aby pobrać)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (kliknij, aby pobrać)

Oświadczenie autora prognozy (kliknij, aby pobrać)