Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP - Janów

PROJEKT UCHWAŁY W WERSJI PRZEZNACZONEJ DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW USŁUG I ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW (kliknij, aby pobrać)

Uzasadnienie projektu uchwały (kliknij, aby pobrać)

Załącznik graficzny – rysunek (kliknij, aby pobrać)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW USŁUG I ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW (kliknij, aby pobrać)

Załącznik graficzny – rysunek (kliknij, aby pobrać)