Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm na 2020 r.

Wójt Gminy Chełm ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

Zarządzenie

Pełna treść ogłoszenia

Wzór realizacji oferty

Wzór sprawozdania