Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

24 stycznia 2020 roku odbędą się spotkania dotyczące budowy drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z uwzględnieniem budowy obwodnicy Chełma. Spotkanie odbędzie się z udziałem Generealnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Lublinie. Mieszkańcom zostaną wyłożone materiały informacyjne dotyczące planowanego przedsięwzięcia z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi oraz "zeszyty uwag i wniosków".

 

Szkoła Podstawowa w Stołpiu godz. 11.00

Mieszkańcy Gminy Chełm - Nowosiółki, Janówów, Ochoża - Kolonia, Horodyszcze

Szkoła Podstawowa w Okszowie godz. 14.00

Miasto i Gmina Chełm - Chełm, Stańków, Okszów, Koza Gotówka, Srebrzyszcze 

 Harmonogram - plakat

rozmiar tekstu
 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1
 


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm