Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

24 stycznia 2020 roku odbędą się spotkania dotyczące budowy drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z uwzględnieniem budowy obwodnicy Chełma. Spotkanie odbędzie się z udziałem Generealnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Lublinie. Mieszkańcom zostaną wyłożone materiały informacyjne dotyczące planowanego przedsięwzięcia z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi oraz "zeszyty uwag i wniosków".

 

Szkoła Podstawowa w Stołpiu godz. 11.00

Mieszkańcy Gminy Chełm - Nowosiółki, Janówów, Ochoża - Kolonia, Horodyszcze

Szkoła Podstawowa w Okszowie godz. 14.00

Miasto i Gmina Chełm - Chełm, Stańków, Okszów, Koza Gotówka, Srebrzyszcze 

 Harmonogram - plakat