Wymagania sanitarne dla plantatorów owoców jagodowych miękkich

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie ostrzega, że owoce uprawiane i zebrane w niewłaściwych warunkach higieniczno sanitarnych mogą być przyczyną groźnych zatruć pokarmowych u konsumentów. Dlatego też, podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej owoców jagodowych miękkich (maliny, jeżyny, truskawki, borówka amerykańska, porzeczki) powinny na etapie produkcji (uprawy i zbioru) przestrzegać następujących wymagań sanitarnych:

 

> stosować do podlewania upraw wodę o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej,

> stosować odpowiednie metody nawożenia (wyeliminować nawożenie fekaliami, które mogą zanieczyścić owoce chorobotwórczymi wirusami)

> stosować odpowiednie środki ochrony roślin i przestrzegać okresów karencji, > przestrzegać zasad higieny podczas zbioru i transportu owoców, w tym:

 zapewnić na plantacji warunki do higienicznego mycia i suszenia rąk osób pracujących przy zbiorze (czysta woda bieżąca, woda butelkowa, beczkowozy, pojemniki, rękawiczki jednorazowego użycia),  rygorystycznie przestrzegać mycia rąk przed przystąpieniem do zbioru oraz każdorazowo po skorzystaniu z ubikacji, nie dopuszczać do zbioru owoców osób z takimi objawami jak: biegunka, "mioty, podwyższona temperatura, kaszel,  zachować czystość odzieży osób zatrudnionych przy zbiorze,  zapewnić możliwość korzystania z toalety (stałej lub przenośnej), gwarantującej higieniczne usuwanie zanieczyszczeń oraz brak możliwości przeciekań do wód gruntowych, utrzymywanej w odpowiednich warunkach sanitarnych, mytej i dezynfekowanej,

> przeprowadzać szkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie wymagań higieniczno — sanitarnych,

> utrzymywać w czystości i dobrym stanie pojemniki wykorzystywane do zbioru i transportu owoców,

> opracować i stosować procedury oparte na zasadach Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej, w tym dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni.

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm