Wymagania sanitarne dla plantatorów owoców jagodowych miękkich

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie ostrzega, że owoce uprawiane i zebrane w niewłaściwych warunkach higieniczno sanitarnych mogą być przyczyną groźnych zatruć pokarmowych u konsumentów. Dlatego też, podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej owoców jagodowych miękkich (maliny, jeżyny, truskawki, borówka amerykańska, porzeczki) powinny na etapie produkcji (uprawy i zbioru) przestrzegać następujących wymagań sanitarnych:

 

> stosować do podlewania upraw wodę o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej,

> stosować odpowiednie metody nawożenia (wyeliminować nawożenie fekaliami, które mogą zanieczyścić owoce chorobotwórczymi wirusami)

> stosować odpowiednie środki ochrony roślin i przestrzegać okresów karencji, > przestrzegać zasad higieny podczas zbioru i transportu owoców, w tym:

 zapewnić na plantacji warunki do higienicznego mycia i suszenia rąk osób pracujących przy zbiorze (czysta woda bieżąca, woda butelkowa, beczkowozy, pojemniki, rękawiczki jednorazowego użycia),  rygorystycznie przestrzegać mycia rąk przed przystąpieniem do zbioru oraz każdorazowo po skorzystaniu z ubikacji, nie dopuszczać do zbioru owoców osób z takimi objawami jak: biegunka, "mioty, podwyższona temperatura, kaszel,  zachować czystość odzieży osób zatrudnionych przy zbiorze,  zapewnić możliwość korzystania z toalety (stałej lub przenośnej), gwarantującej higieniczne usuwanie zanieczyszczeń oraz brak możliwości przeciekań do wód gruntowych, utrzymywanej w odpowiednich warunkach sanitarnych, mytej i dezynfekowanej,

> przeprowadzać szkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie wymagań higieniczno — sanitarnych,

> utrzymywać w czystości i dobrym stanie pojemniki wykorzystywane do zbioru i transportu owoców,

> opracować i stosować procedury oparte na zasadach Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej, w tym dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni.