Informacja MPGK

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o zawieszeniu od dnia 13 marca 2020 roku funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bieławin 5 w Chełmie. W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa i pojawiającymi się zaleceniami służb państwowych Spółka uważa za celowe podjęcie działań w kierunku ograniczenia wizyt mieszkańców w miejscach publicznych o wzmożonym zagrożeniu dla zdrowia.