Informacja

Urząd Gminy Chełm informuje o zawieszeniu od dnia 1 kwietnia 2020 roku funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu, ul. Dorohuska 70. W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa i pojawiającymi się zaleceniami służb państwowych, uważa się za celowe podjęcie działań w kierunku ograniczenia wizyt mieszkańców w miejscach publicznych o wzmożonym zagrożeniu dla zdrowia.