Informacja Polskiego Czerwonego Krzyża

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, iż ze względu na stan epidemii (i wykonywanie obecnie obowiązujących zarządzeń w tym zakresie), zmuszony jest CZASOWO ZAWIESIĆ (do końca maja – lub do odwołania, jeżeli stan epidemii będzie się utrzymywał) zbiórki odzieży używanej do pojemników PCK. Jednocześnie deklarujemy, że zostaną one w najbliższym czasie odpowiednio zabezpieczone i oznakowane odpowiednią informacją. Będziemy również informować o tym fakcie w środkach masowego przekazu.

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii wirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju, Polski Czerwony Krzyż zmuszony jest zawiesić zbiórkę/obsługę pojemników oraz skierować i skoncentrować wszelkie siły i środki na działania walki z pandemią wirusa SARS-Cov-2 (co pociąga za sobą czasową niemożność wywiązywania się ze swych odnośnych zobowiązań). W chwili obecnej możemy jedynie realizować wyjazdy interwencyjne do naszych pojemników i takowe będziemy się starać utrzymywać przez cały okres zawieszenia zbiórki.

Jesteśmy przekonani, że podjęte działania przyniosą poprawę sytuacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy, i będziemy mogli w krótkim czasie po tym wrócić do kontynuowania zbiórki.

Z góry dziękujemy za przyjęcie ze zrozumieniem i życzliwością naszej informacji i prośby.

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm