Informacja Polskiego Czerwonego Krzyża

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, iż ze względu na stan epidemii (i wykonywanie obecnie obowiązujących zarządzeń w tym zakresie), zmuszony jest CZASOWO ZAWIESIĆ (do końca maja – lub do odwołania, jeżeli stan epidemii będzie się utrzymywał) zbiórki odzieży używanej do pojemników PCK. Jednocześnie deklarujemy, że zostaną one w najbliższym czasie odpowiednio zabezpieczone i oznakowane odpowiednią informacją. Będziemy również informować o tym fakcie w środkach masowego przekazu.

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii wirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju, Polski Czerwony Krzyż zmuszony jest zawiesić zbiórkę/obsługę pojemników oraz skierować i skoncentrować wszelkie siły i środki na działania walki z pandemią wirusa SARS-Cov-2 (co pociąga za sobą czasową niemożność wywiązywania się ze swych odnośnych zobowiązań). W chwili obecnej możemy jedynie realizować wyjazdy interwencyjne do naszych pojemników i takowe będziemy się starać utrzymywać przez cały okres zawieszenia zbiórki.

Jesteśmy przekonani, że podjęte działania przyniosą poprawę sytuacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy, i będziemy mogli w krótkim czasie po tym wrócić do kontynuowania zbiórki.

Z góry dziękujemy za przyjęcie ze zrozumieniem i życzliwością naszej informacji i prośby.