Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami)  oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm  Nr XVIII/162/2020 r. z dnia 27 marca  2020 r.  - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓWÓW

Wykaz nieruchomości ( kliknij tutaj ) 


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia                         

18 maja 2020 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: www.gmina.chelm.pl ,  oraz  stronie BIP ,przesłano do Sołtysów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,

 a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie lokalnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18,

II piętro lub pod telefonem (082) 563-65-53 w godz. 8oo-15oo.