Symboliczne Święto Majowe

W Gminie Chełm obchody Święta 3 maja miały jedynie charakter symboliczny. W kościele w Depułtyczach została odprawiona uroczysta Msza Święta, przy zachowaniu wszystkich srodków bezpieczeństwa. Następnie pod pomnikiem Powstańców Styczniowych została odmówieona krótka modlitwa i jedynie przedstawieciele rady samorządu, władz gminy, oświaty i służb mundurowych złożyli wieniec.