Nabór kandydatów na rachmistrzów

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna 

Kwestionariusz

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie RODO