Zawiadomienie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot  gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Chełm w dniach 10.07.2020 r. do 08.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej, pok.26 w dniach pracy urzędu w godzinach od 7.30 do 15.00.

Załącznik