Ankieta dot. Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021 - 2026

W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pn. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceny i stanu potencjału Powiatu Chełmskiego. Udział mieszkańców Powiatu Chełmskiego będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego planu strategii rozwoju obszaru do 2026r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze obszaru oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju Powiatu Chełmskiego w okresie realizacji strategii, a opinie mieszkańców oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiecie.

Ankieta jest anonimowa.

Poniżej link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc9sy-zQSphvDjsR1EgEzMAwBxBu-KfMPmk5Ka0i1pHvshqw/viewform