Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2020 roku  poz. 65 ) , oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmie Nr XXI/192/2020.  - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWYCH  DZIERŻAWCÓW

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powie- rzch-nia

NR

KW

Wysoko-ść czyn -szu

w q żyta

Termin wnoszenia

Czynszu

do

Opis

i przezna-czenie           w MPZP

Uwa-gi

1

Depułtycze Królewskie Kol.

cz.dz.nr 249

0,4796

00080473

0,96

15,09 –każdego roku

Teren upraw

rolnych

 

-

2

Koza-Gotówka

    49

0,853

00064459

1,70

15.09-każdego

roku

Teren

łąk i pstwisk

-

3

Krzywice-Kolonia

21,44

2,2555

00040662

4,52

15,09 –każdego roku

Teren upraw

rolnych

 

-

4

Okszów

82/8

0,50

00034864

1,00

15.09.

każdego roku

Teren łąk i pastewisk

-

5

Okszów

cz.dz.    90/5

0,4743

00047308

0,95

15,09 –każdego roku

Zab. jednorodzinna

-

6

Okszów

cz. dz.

90/5

0,3090

00047308

0,62

15.09

Każdego roku

Zab. jednorodzinna

-

7

Okszów

¼ w dz.

Nr 90/9

0,35

00079374

0,70

15.09

każdego roku

Teren łąk

i pastwisk

-

8

Okszów

Cz.dz.nr93/28

0,50

00034864

1,00

15.09

każdego roku

Teren łąk

i pastwisk

-

9

Parypse

209/2

0,7563

00040668

1,52

15,09 –każdego roku

Tereny

zabudowy

zagrodo-wej

z dopuszczeniem jednorodzinnej

-

10

Pokrówka

69,880

0,7322

00034770

00043920

1,46

15,09 –każdego roku

Tereny zabudowy

jednorodzinnej

-

11

Pokrówka

883

0,2808

00043920

0,57

15,09 –każdego roku

Tereny zabudowy

jednorodzinnej

-

12

Pokrówka

398

0,44

GN-Ch.7532.1.36.2019

0,88

15.09

Każdego

roku

Teren upraw

rolnych

-

13

Rożdżałów

494, 495,661

0,61

00038099

1,22

15.09.

Każdego roku

Teren zabudowy zagrodo-wej              z dopuszczeniem jednorodzinnej

-

14

Rożdżałów

156

0,17

00038099

0,34

15,09 –każdego roku

Tereny zabudowy

Zagrodo-wej             z dopuszczeniem jednorodzinnej

-

15

Rożdżałów

18/1

0,3382

GKN.617/27/2010

0,68

15,09 –każdego roku

Teren łąk           i pastwisk

-

16

Rożdżałów

178,181

0,31

00038099

0,62

15,09 –każdego roku

Teren zabudowy zagrodo-wej z dopuszczeniem jednorodzinnej

-

17

Rożdżałów

190,191,687, 689,736, 741

0,88

00038099

1,76

15.09

Każdego roku

Tereny zabudowy zagrodo-wej z dopuszczeniem jednorodzinnej

-

18

Rudka

cz.dz. nr

157

1,11

00037557

2,22

15,09 –każdego roku

Teren

Usług

publi-cznych

pozostały teren upraw rolnych

-

19

Srebrzyszcze

19

0,39

00037557

0,78

15,09 –każdego roku

Tereny rolne

-

20

Stare Depułtycze

4,29

0,34

00042942

00080474

0,68

15,09 –każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzi--nnej

-

21

Staw

13

0,19

00014520

0,38

15,09 –każdego roku

Teren zabudowy

zagrodo wej             z dopuszczeniem jednorodzi--nnej

-

22

Staw

537/2

0,5778

00034156

1,16

15,09 –każdego roku

Teren

upraw

rolnych

 

23

Staw

22

0,16

00014524

0,32

15,09 –każdego roku

Teren zabudowy

Zagrodo-wej z dopuszczeniem jednorodzi--nnej

-

24

Staw

15

0,19

00014521

0,38

15,09 –każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzi--nnej

-

25

Strupin Duży

442/1

0,23

00039099

0,46

15,09 –każdego roku

Teren zabudowy

zagrodo-wej z dopusz

-

26

Strupin Mały

47,56

0,72

DW7224/6/7/91

1,44

15,09 –każdego roku

Teren

upraw

-

27

Uher

550

0,3448

00080075

0,69

15,09 –każdego roku

Część pod

Projektowa ną oczyszcza- lnię ścieków, pozostały teren upraw rolnych

-

28

Weremowice

56

0,25

56

0,50

15,09 –każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej z dopuszcze niem jednorodzi--nnej

-

29

Weremowice

166

1,20

GKN-Ch.7510.1.1..2020

2,40

15.09

każdego

roku

Teren upraw

rolnych

-

30

Zagroda

460,475

1,12

00068063

2,24

15.09

każdego roku

Lasy i dolesienia

-

31

Zagroda

87

0,30

00034770

0,60

15.09

Każdego

roku

Teren usług

-

32

Zagroda

444,457,477

1,33

00068063

2,66

15,09 –każdego roku

Tereny lasów i zalesiń w realizacji, dolesienia

-

33

Zółtańce

320/1

0,41

00040656

0,82

15,09 –każdego roku

Teren łąk

I pastwisk

-

34

Okszów-Kolonia

100

0,2510

00029307

0,51

15,09 –każdego roku

Teren upraw

rolnych

-

35

Okszów-

Kolonia

149/1

2,5238

00038639

5,05

15,09 –każdego roku

-Teren upraw

rolnych

-

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 24 sierpnia 2020 r.  do dnia  14 września 2020 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl,oraz BIP, a informację o jego zamieszczeniu podaje się w prasie lokalnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm lub pod telefonem (082) 563-65-53

Pokrówka, dnia  24 sierpnia 2020 roku       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wójt

Wiesław Kociuba           

                                                                

                                                                                                                                           

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm