Wyniki otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Dnia 9.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym. Wyniki przedstawiamy poniżej:

Zadanie: Kultura fizyczna i sport.

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Ocena oferty pod względem merytorycznym

1

Gminny Klub Sportowy „Orzeł” Srebrzyszcze,

ul. Sportowa 16,  22-100 Srebrzyszcze

Ocena pozytywna -30 pkt

55.000 zł

2

Klub Sportowy Gminy Chełm „KŁOS”   

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

Ocena pozytywna - 30 pkt

                    225.000 zł

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tenisie stołowym.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Ocena oferty pod względem merytorycznym

1

Klub Sportowy Gminy Chełm „KŁOS”   

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

Ocena pozytywna - 30 pkt

        25.000 zł

 

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w karate.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Ocena oferty pod względem merytorycznym

1

Chełmska Szkoła Karate Kyokushin „Satori”       

ul. Majowa 38, 22-100 Pokrówka

Ocena pozytywna – 30 pkt

                    10.000 zł

 

 1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami
i patologiami społecznymi.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Ocena oferty pod względem merytorycznym

1

Klub Sportowy Gminy Chełm „KŁOS”

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

Ocena pozytywna - 30 pkt

20.000 zł

 

rozmiar tekstu

 
 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. Od 21 lipca 2016 r., na podstawie uchwał Rady Gminy Chełm, WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

   Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm