Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

                                  WÓJT GMINY CHEŁM

Informuje, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn.zm. ), że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm  Pokrówka, ul. Gminna 18 na okres 21 dni tj. od 22.09.2014 roku do dnia 13.10. 2014 roku został wywieszony wykaz nieruchomości do dzierżawy 

na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców w obrębach :  Żółtańce,  Pokrówka, Zagroda, Rożdżałów, Żółtańce, Okszów, Okszów – Kolonia. Powyższą informację zamieszczono w prasie, na stronie internetowej Urzędu  www.gmina.chelm.pl, oraz BIP, a także przesłano Sołtysom celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chełm pok. nr 14  lub pod tel.  (082) 563 – 65 –53.

 

                                                                                                  z up. Wójta

                                                                                           mgr Lucjan Piotrowski

                                                                                            ZASTĘPCA  WÓJTA

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm