Wykaz nieruchomości do dzierżawy

WÓJT GMINY CHEŁM

Informuje, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn.zmianami ), że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm  Pokrówka, ul. Gminna 18 , I piętro na okres 21 dni tj. od 09. 02. 2015 roku do dnia  02. 03. 2015 roku został wywieszony wykaz nieruchomości do dzierżawy na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców w obrębie: Srebrzyszcze, Ochoża-Kolonia, Koza Gotówka, Zagroda.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chełm pok. nr 14 lub pod tel. (082) 563 – 65 –53.