ANKIETA - dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Chełm

Ankieta ma na celu zbadanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Dane pozyskane w jej wyniku są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu budowy Amfiteatru nad zbiornikiem Żółtańce i świetlicy w Rudce. Ankieta jest anonimowa, a zebrane dane zostaną opracowane w formie zbiorczego podsumowania. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii, dlatego prosimy o wypełnienie wszystkich pól ankiety, przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte i częściowo otwarte. Ankietę można wypełnić na kilka sposobów:

 - biorąc udział w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety online, znajdującej się pod linkiem

https://forms.gle/G1kPsw23PTnCZ6e96

 - drukując formularz ankiety dostępny na stronie internetowej Gminy Chełm, po wypełnieniu można dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Chełm w godzinach pracy urzędu,

Pobierz ANKIETĘ

 - druk formularza ankiety dostępny jest także w sekretariacie Urzędu Gminy Chełm w godzinach pracy urzędu, gdzie można go wypełnić i zostawić.