Ankieta informacyjna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chełm,

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Treść kwestionariusza związana jest z zagadnieniami energetyki. Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie materiału, który będzie stanowił podstawę opracowania modelu energetycznego dla Pani/Pana gminy. Ankieta jest anonimowa, wyniki badań będą wykorzystane do celów naukowych w pracy doktorskiej i prezentowane w sposób zbiorczy.  Serdecznie dziękujemy za współpracę.

 

Ankieta dla gospodarstw rolnych

 

Ankieta dla mieszkańców

 

Ankieta dla przedsiębiorców