Centrum Bibliotek i Kultury w Okszowie - otwarte po remoncie

19 października 2018 r. w Okszowie, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm. Po remoncie w budynku będzie funkcjonować świetlica, biblioteka i Klub Seniora – prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”  w partnerstwie z Gminą Chełm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 11.2.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Chełm i mieście Chełm w okresie od września 2018 roku do 31 grudnia 2021 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, przewodniczący Rady Gminy Artur Kubacki, z-ca wójta Lucjan Piotrowski, ks. Andrzej Serafińczuk Proboszcz parafii w Okszowie, radni: Krzysztof Dziechciaruk i Aleksander Kowalczyk, sekretarz gminy Paweł Ciechan, dyr. Biura Promocji Gminy Ryszard Mielniczuk. Poświęcenia  świetlicy dokonał ks. Andrzej Serafińczuk. Spotkanie swoim występem uświetniła grupa wokalna z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie pod kierunkiem Mariana Skiby oraz Kasia i Judyta ze świetlicy CBiK w Depułtyczach Królewskich Kol. – występując w kabarecie „Mariolka i jej wakacje”. Nowo oddany lokal będzie służyć mieszkańcom, jako miejsce spotkań kulturalnych, integracji, zabawy i edukacji  oraz wypoczynku.   
CBiK