Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Wójt Gminy Chełm ogłasza nabór chętnych do projektu pn."Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm", polegającego na montażu na budynkach mieszkalnych kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Na ten cel Gmina Chełm otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 649 791,02 złRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Warunki udziału w projekcie:

1.      uregulowany stan prawny nieruchomości,

2.      budynek mieszkalny oddany do użytku i zamieszkany,

3.      mieszkańcy budynku są w nim zameldowani na stałe,

4.      budynek mieszkalny musi posiadać wewnętrzną instalację wodociągową,

5.      kolektor słoneczny nie może byc montowany na pokryciu dachu z etermitu (montaż możliwy na ścianie budynku lub na gruncie),

6.      deklarację, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości. W przypadku nieobecności właściciela lub współwłaściciela należy do deklaracji dołączyć pisemne upoważnienie do podpisywania deklaracji i umowy w imieniu właściciela/wspólwłaściciela,

7.      udział finansowy uczestników Projektu wynosi do 15% kosztów kwalifkowanych (m.in. kosztów zakupu i instalacji kolektorów słonecznych wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania kolektorów oraz kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej, technicznej i nadzoru inwestorskiego, promocji projektu) i 100 % kosztów niekwalifikowanych (m.in. prowadzenia i rozliczenia projektu). Pozostała część projektu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych sfinansowana będzie z dotacji w ramach RPO WL.

Przyjmowanie deklaracji od osób zainteresowanych montażem kolektorów trwać będzie od 20 października 2014 r. do 7 listopada 2014 r. w godzinach pracy urzędu

Ankieta.pdf

Ankieta word

Deklaracja.pdf

Deklaracja word

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie word

Umowa