XVI Turniej Piłki Halowej

Zapraszamy do udziału w XVI TURNIEJU MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁM W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA, który odbedzie sie 16.02.2019 r. o godz.9.00 w Szkole Podstawowej w Uhrze. Zgłoszenia wyłącznie na Kartach Zgłoszeń do dnia 13.02.2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Chełm pok. nr 12.

Regulamin Turnieju

Karta Zgłoszenia

 

REGULAMIN XVI TURNIEJU MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁM

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA

 

I. Cel turnieju:

- integracja miłośników sportu Gminy Chełm,

- kontynuowanie rozpoczętego turnieju,

- doskonalenie nabytych umiejętności z piłki nożnej.

II. Organizatorzy:

- Biuro Promocji Gminy Chełm,

- Szkolny Klub Sportowy

III. Termin i miejsce Turnieju:

- zawody odbędą się w dniu 16 lutego 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Uhrze,

- Karty Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Chełm do dnia 13.02. 2019 r. do godz.1500,

- losowanie drużyn i spotkanie organizacyjne odbędzie się 14.02.2019 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chełm,

- zawody rozpoczynają się 16 lutego 2019 r. o godz. 900.

IV. Uczestnictwo:

- zespół może liczyć do 8 zawodników,

- w turnieju może uczestniczyć każdy, kto jest zameldowany na terenie Gminy Chełm. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda od rodziców (lub prawnych opiekunów).

V. Sposób przeprowadzenia Turnieju:

  • turniej odbywa się zgodnie z przepisami PZPN,
  • drużyna składa się z 4 osób (3 zawodników + bramkarz),
  • czas gry 2×10 min + 3 minuty przerwy,
  • zawody rozegrane będą piłką halową nisko odbijającą,
  • wygrana drużyna otrzymuje 3 punkty za zwycięstwo, 1 pkt za remis, 0 pkt za przegraną.
  • Sposób rozgrywania Turnieju będzie się odbywał w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Będzie to omówione na spotkaniu w dn. 14.02. Ogólnie: o kolejności miejsc decyduje: większa ilość zdobytych punktów; wynik bezpośredniego spotkania; lepsza różnica bramek; większa liczba zdobytych bramek; rzuty karne.

VI. Sprawy finansowe:

- koszty organizacyjne i ubezpieczenia ponosi organizator,

- koszty przyjazdu ponoszą uczestnicy.

VII. Nagrody:

- za zajęcie I miejsca drużyna otrzymuje: puchar, nagrody rzeczowe i dyplomy,

- za pozostałe miejsca drużyny otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

- zawodnik z największą liczbą zdobytych bramek „Król Strzelców", Najlepszy bramkarz, Najstarszy zawodnik - otrzymują statuetki i nagrody rzeczowe.

- dla wszystkich uczestników turnieju organizator zapewnia wodę.

VIII. Sprawy różne:

- w sprawach spornych ostateczną decyzję będzie podejmował Organizator,

- uczestników obowiązuje odpowiedni ubiór i sprzęt sportowy (buty halowe lub inne obuwie sportowe z białą podeszwą),

- o sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują wyłącznie Organizatorzy.
IX. Informacje:

Karty zgłoszenia, Regulamin na stronie www.gminachelm.pl w zakładce Turniej Halowy Piłki Nożnej