I Sesja Sołtysów kadencji 2019-2023

11 marca  Listy Gratulacyjne  z okazji wyboru na sołtysa odebrali wszyscy sołtysi z terenu Gminy Chełm, a wręczali  je wójt Wiesław Kociuba, przewodniczący rady Artur Kubacki oraz z-ca wójta Lucjan Piotrowski. Jest to 40 osób, z czego dziesięcioro rozpoczyna pierwszą kadencję. Wręczenie zaświadczeń zbiegło się z Dniem Sołtysa, dlatego nie zabrakło życzeń powodzenia i wytrwałości w sprawowaniu funkcji. Podziękowania z pamiątkowymi gadżetami otrzymali również byli sołtysi, którzy nie kandydowali albo nie zostali wybrani. Z całą pewnością ogromną wytrwałością wykazali się sołtysi z 32 letnim stażem, którzy z końcem kadencji zakończyli sprawowanie urzędu: Zdzisław Wronka, Zdzisław Zygmuntowicz i Henryk Podolak. W trakcie już kuluarowych rozmów sołtysi z wieloletnim stażem wprowadzali w specyfikę pracy młodsze koleżanki i kolegów – zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z urzędem.