Informacja na temat realizacji zadania "Badania wody w miejscach wykorzystywanych do kapieli"

Gmina Chełm informuje, że realizacja zadania pn. „Badania wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Chełm” jest dotowana na podstawie umowy nr 224/2013/D/IN z dnia 14 czerwca 2013 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów badania wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.