Informacja o naborze!

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach: Odnowa i rozwój wsi – limit środków wynosi 581.054,00 zł; Małe projekty – limit środków wynosi 905.239,39 zł; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit środków wynosi 870.000,00 zł; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków wynosi 710.000,00