Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Chełm

Informuję, że posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Chełm odbędą się w następujących terminach:

 

- Komisja Budżetowa, 19 lutego 2018 r. godz. 9.00, gabinet wójta Gminy Chełm;

- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 20 lutego 2018 r. godz. 9.00, gabinet wójta Gminy Chełm.

- Komisja Gospodarcza, 21 lutego 2018 r. godz. 9.00, gabinet wójta Gminy Chełm;