INFORMACJA w sprawie wznowienia funkcjonowania PSZOK w Chełmie

INFORMACJA

w sprawie wznowienia funkcjonowania PSZOK w Chełmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie, w związku ze stopniowym łagodzeniem przez władze państwowe zasad kwarantanny oraz mając na względzie potrzeby mieszkańców, informuje, że od 4 maja 2020 r. wznawia przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bieławin w Chełmie.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa przyjęcia interesantów odbywać się będą z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa sanitarnego - tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Mieszkańcy planujący dostarczenie odpadów do PSZOK muszą wcześniej telefonicznie umówić wizytę bezpośrednio pod numerem telefonu 606 963 003. Interesanci będą umawiani z zachowaniem 15 minutowego czasu obsługi.

W trosce o możliwość bezpiecznego oddania wszystkich nagromadzonych odpadów Spółka wydłuża godziny obsługi, co pozwoli skorzystać z usług większej ilości mieszkańców. Od dnia 4 maja do 31 maja br. Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w godzinach:

Ponadto ze względu na trwające w dalszym ciągu obostrzenia sanitarno - epidemiologiczne przekazujących odpady do Punktu muszą przestrzegać wszystkich nałożonych prawem ograniczeń dotyczących miejsc publicznych, tj. stosowania maseczek ochronnych oraz zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami przekazania odpadów. Na teren PSZOK może wjechać wyłącznie jedna osoba przekazująca odpady, a oczekujący na wjazd powinni czekać na swoją kolej przed bramą wjazdową.

Spółka zwraca się o bezwzględne przestrzeganie ww. zasad. Osoby bez zgłoszenia telefonicznego nie będą obsługiwane. Rodzaje odpadów przyjmowane do Punktu nie uległy zmianie.