Klaster Energii Odnawialnej poszerza obszar działania

01.04.2019 roku w Urzędzie Gminy Chełm odbyło się walne zgromadzenie członków Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej. Głównym punktem spotkania było podjęcie uchwały o przyjęciu w poczet członków nowych samorządów z powiatu, tj.: Gmin Kamień, Leśniowice, Siedliszcze oraz Miasta Rejowiec Fabryczny. Następnie omówione zostały bieżące sprawy, m.in. przedstawiono informację o końcowych pracach związanych z przeprowadzonym dialogiem technicznym, mającym na celu oszacowanie możliwości wykonania modernizacji energetycznej budynków, będących własnością samorządów i uzyskanie samowystarczalności energetycznej tych obiektów.

Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej został utworzony 23.04.2018 roku porozumieniem podpisanym przez pięć gmin powiatu chełmskiego: Białopole, Chełm, Dorohusk, Wojsławice i Żmudź. Głównymi celami tej inicjatywy jest m.in.: inicjowanie i wdrażanie projektów wspierających działania w zakresie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów zakupu energii ponoszonych przez lokalne społeczeństwo, zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów z odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym, dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego w graniach działania klastra.