Posiedzenie Komisji Budżetowej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm, które odbędzie się w dniu 26 marca  2018 r. o godz. 900 w gabinecie Wójta Gminy Chełm. Tematem posiedzenia będzie: omówienie zmian w budżecie gminy na rok 2018; rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję; wolne wnioski