Komisja i XXXII Sesja Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Gospodarczej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm.

XXXII sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Wystąpienie Wójta Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Zakończenie obrad.