Komisje i Rada Gminy Chełm

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu  16 września 2019 r. o godz. 1000 w sali nr 11c przy sekretariacie Urzędu Gminy Chełm.

X sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce  ul. Gminna 18.

 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wystąpienie Wójta Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał dotyczących:
  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełm za I półrocze 2019 roku.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Zakończenie obrad.