Komisje Rady Gminy Chełm

W dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Chełm.

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia