Wyniki otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Dnia 7.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej  do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym. Wyniki przedstawiamy poniżej:

Wyniki otwartego Konkursu Ofert