3 Maja- historia i tradycja

Tradycyjnie już 3 maja w Nowych Depułtyczach odbyły się uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja, w Gminie Chełm, drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz samorządowych na czele z Arturem Kubackim przewodniczącym Rady Gminy Chełm, Lucjanem Piotrowskim zastępcą wójta Gminy Chełm oraz radnymi gminy. Obecni również byli dyrektorzy wydziałów urzędu, szkół, jednostek samorządowych, komendanci OSP i brać strażacka. Uczestniczyli w nich bardzo licznie mieszkańcy okolicznych miejscowości i zaproszeni goście.

Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa z Wartą Honorową i Wieńcowymi z Garnizonu Chełm, nie zabrakło także sztandaru Rady Gminy Chełm oraz pocztów sztandarowych szkół oraz jednostek OSP z terenu gminy.  Gminne uroczystości obchodów 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  rozpoczęły się od montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów SzP w Uhrze oraz Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. kanonik Marian Pasieka, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Depułtyczach. Następnie uczestnicy przemaszerowali przed pomnik Powstańców Styczniowych, gdzie po modlitwie i Apelu Poległych żołnierze oddali Salwę Honorową, a delegacje złożyły wieńce.