Majowe święta w gminie

3 maja a terenie Gminy Chełm odbyły się dwie uroczystości związane z tym świętem, ale również wpisane w kalendarz Gminnych Obchodów 100-lecia Niepodległości. W kościele w Nowych Depułtyczach odbyła się uroczysta msza koncelebrowana przez proboszcza parafii ks. Mariana Pasiekę oraz proboszcza Parafii pw. Św. Rodziny ks. Mirosława Bończoszka. Uczestniczyli w niej radni powiatowi i gminni, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, uczniowie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Przed mszą uczniowie ze szkoły Podstawowej w Uhrze przedstawili krótką część artystyczną o Konstytucji 3 maja. Po mszy pod pomnikiem Powstańców Styczniowych przy asyście Kompanii Honorowej Garnizonu Chełm odbyła się dalsza część uroczystości – wystąpienie wójta Wiesława Kociuby, modlitwa za poległych, apel pamięci poległych w  walkach o wolność i obronę ojczyzny, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przez delegacje przy pomniku. W Żółtańcach w Dworku „Pan Tadeusz” obył się dziesiąty jubileuszowy Koncert Biało-Czerwonej zorganizowany przez Biuro Promocji Gminy Chełm, SKOK im. Z. Chmielewskiego oraz  Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm. Uroczyste rozpoczęcie poprzedził koncert Orkiestry Cementowni Chełm. Następnie, wg ceremoniału wojskowego, pododdział  z Liceum Ogólnokształcącego w Dubience złożył meldunek wójtowi Gminy Chełm Wiesławowi Kociubie, przy dźwiękach Hymnu została wciągnięta flaga na maszt, i odbyła się defilada pododdziału. Podczas koncertu wystąpili: Chór „Allegretto” ze Szkoły Podstawowej w Żółtańcach, Karolina Mączka i Adrian Makar ze szkoły w Dubience, Zespół „Kombatant” z Chełma, Monika Pyclik i Radosław Sroczyński, Kapela „Cuda Wianki” z Dorohuska, Weronika Chomiarczk oraz Chór Parafialny przy Parafii pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie. Współorganizatorami koncertu byli: Dworek „Pan Tadeusz”, Stowarzyszenie RKW oraz Foto Video Pixel